زندگی نامه رسول مقتدری

آقای رسول مقتدری به همراه دایی بزرگوارشون آقای ابراهیم توکلی توی کشت زعفران شریک هستن . وقتی با آقا رسول در مورد زعفران صحبت میکردیم دل پری داشتن از برخی مسائل. یکی از شکایتهایی که بیشتر زعفران کارهای استهباناتی داشتن این بود که برخی سودجو ها زعفران استان خراسانو میارن استهبان و با علائم تجاری زعفران استهبان به فروش میرسونن. آقا رسول میگفت تازه اول جوونیشه و داره با کشت زعفران ارگانیک زندگیشو سر و سامون میده اما اگه برخی از تجّار سودجوی خراسانی بخوان این کارو بکنن دیگه هیچ امیدی به کیفیت زعفران استهبان نمیمونه و مصرف کننده دلسرد میشه. خلاصه آقا رسول حرفایی زیادن زدن که اینجا جاش نیست گفته بشه. امیدوارم با مصرف زعفران ارگانیک آقا رسول به کیفیت مطلوب زعفران استهبان پی ببرید

ثبت نام