1399-07-27
پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی : همان طور که از اسم این نوع پسته پیداست کشف و شناسایی پسته احمد آقایی در یکی از مناطق رفسنجان به نام […]
1399-03-07

در این مقاله سعی داریم شما را با خواص پسته آشنا کنیم:

همانطور که می دانید یکی از مغزهای ثابت در هر آجیل پسته می باشد که با دارا بودن میزان زیادی پتاسیم ، در رده برابری با […]
ثبت نام